Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro prodej zájezdů CK od 01.01.2016:

 

1. Účastníci smluvního vztahu při prodeji zájezdu

Účastníky smluvního vztahu jsou:

a)     Pořádající cestovní kancelář dle cestovní smlouvy (dále jen CK)

b)     Klient – fyzická nebo právnická osoba (dále jen klient)

Cestovní agentura FLY UNITED s.r.o. vystupuje v roli zprostředkovatele.

 

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká po předchozím projednání nabídky a poptávky závazným podpisem vyplněné písemné objednávky služeb. 

 

3. Smluvní podmínky

Ceny zájezdů, podmínky zrušení, odložení nebo změny zájezdu se vždy řídí smluvními podmínkami pořádající CK. O těchto podmínkách je klient seznámen ze strany FLY UNITED s.r.o. při podpisu Cestovní smlouvy.

Podpisem přihlášky klient potvrzuje, že souhlasí s Všeobecnými podmínkami CK a že se bude řídit obdrženými Pokyny na cestu. CK neručí za škody, které účastníkovi vzniknou svévolným jednáním, neuposlechnutím pokynů průvodce, nerespektováním celních a devizových předpisů apod.

 

4. Sdělování informací třetí osobě

FLY UNITED s.r.o. ani CK neposkytuje informace třetí osobě o účastníku zájezdu, místě jeho pobytu apod.

 

5. Pojištění

Pro všechny typy zájezdů je možné si případně chybějící cestovní pojištění u zájezdu zajistit u FLY UNITED s.r.o. 

                            

6. Individuální služby

Individuální cestovní služby i jejich kombinace (letenky, ubytování, víza atd.) nakoupené u FLY UNITED s.r.o. se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami FLY UNITED s.r.o.